HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


Tải ảnh đại diện rõ mặt tại đây

1.     Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết chữ in hoa có dấu)Giới tính: Nam         Nữ

2.      Số điện thoại:  Email:
 Facebook:

3.      Địa chỉ thường trú:

4.      Chỗ ở hiện tại:

5.      Ngày, tháng, năm sinh

(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)                    Ngày        Tháng       Năm

6.      Trình độ                 Tốt nghiệp THPT                 Sinh viên               Khác (Ghi rõ):

Ghi rõ tên trường: Quận/Huyện: Tỉnh/TP:

7.      Giấy CMND số :

Cấp ngày  /  /   Tại:

8.      Đăng ký nguyện vọng xét tuyển ngành CNTT (Ghi rõ tên trường, đánh số nguyện vọng ưu tiên từ 1-3)

Bachkhoa-Aptech

9.     Chọn chuyên ngành xét tuyển (Được chọn tối đa 2 chuyên ngành)

Lập trình viên quốc tế

Quản trị mạng & bảo mật
Lập trình viên quốc tế chất lượng cao

Lập trình website (Hệ Trung hạn)

10.      Tải ảnh chụp học bạ lớp 12 (kỳ I hoặc kỳ II) tại đây: TẢI ẢNH CHỤP HỌC BẠ

11.      Thông tin phụ huynh để nhận giấy báo trúng tuyển?

Họ và tên:  Nghề nghiệp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email:  Facebook:

12.  Bạn biết thông tin tuyển sinh của trường qua:

Facebook                             Bandroll                             Tư vấn tại trường

Google                                 Hội thảo                             Cán bộ tuyển sinh

Báo điện tử                          Thương hiệu                       Khác (ghi rõ):  

;          Tôi xác nhận đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với tất cả các quy chế, điều lệ & thủ tục liên quan đến việc đăng ký vào Trường Đào tạo CNTT Quốc tế Bachkhoa-Aptech.

13.  Phần dành cho nhân sự của Hệ thống đào tạo CNTT Quốc tế Bachkhoa Aptech

Mã hồ sơ:    Tình trạng:  Hỗ trợ học phí:

.